nice to meet you

Sexo en papel dende 2012 ata agora

Parece que historicamente, as representacións sexuais non inclúen unha perspectiva feminina.
É un gran pracer representar os corpos, os corpos dos homes e outros, como obxectos de desexo. (o meu desexo polo menos...)