cousas

Estudo dun mesmo espazo. 2011-2012, Lisboa.
Estas pezas constitúen unha serie, un proxecto de estudo pictórico dun mesmo espazo, desenvolvido en profundidade na tese do título: Intimidades propias e alleas. Sobre a pintura de cenas de interior, (Universidade de Lisboa, 2012).
Formaron parte de diversas exposicións como Lisboa e outros asuntos da cama, (COAG en Compostela, 2011), Do amor e outros desórdenes, (Arteperiférica, CCB, Lisboa, 2012), entre outras.