pintando o meu estudo

É moi importante que a unha lle guste, moito, o seu lugar de traballo.
Eu pinto o que me gusta, unha e outra vez.
Algunhas destas pinturas formaron parte de exposicións como Asuntos de andar por casa e outras intimidades, exposición individual, galería  dosmilvacas.arte, Ponferrada, abril de 2008 / Do taller á Patagonia e outros asuntos domésticos, exposición individual en Galería Sargadelos Monforte de Lemos, setembro de 2007 / Exposición colectiva GzCrea 2007 en Zona  C, Santiago, novembro de 2007 / O taller a  contrarreló. Exposición individual no Correo Gallego, Santiago, xaneiro de 2007 / A  fraxilidade dá mirada, arte en Pontevedra V, exposición colectiva no Pazo de Cultura de Pontevedra, outubro de 2006.
premios
Premio Adquisición no XI Certame de Belas Artes Isaac Díaz Pardo, coa peza A  Contrarreló, Deputación provincial da Coruña, Setembro 2009
1er Premio no  XII Certame de Pintura, Colexio Oficial de médicos de Pontevedra, con óbra Bodegón fragmentado taller, Pontevedra, Agosto 2009